03.01.2017

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА САТОВЧА,

Във връзка с публичното обсъждане на проектобюджета на община Сатовча за 2017 год., каним всички заинтересовани граждани и структури на общината на 10.01.2017 год. от 09.00 до 10.00 часа в залата на Общински съвет – Сатовча на среща за обсъждане на проектобюджета.

Материали за публичното обсъждане ще бъдат публикувани  на интернет страницата на общината.

д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча