30.03.2017

СПРАВКА по чл.26,ал.5 от ЗНА

      За предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на община Сатовча, обявление за обществени консултации, относно приемане на  „Програма за управление на отпадъците на община Сатовча за периода 2017 – 2020 год.”

      Във връзка с обявление за обществени консултации относно,  „Програма за управление на отпадъците на община Сатовча за периода 2017 – 2020 год.” в обявения срок /22.02.2017 г. / в деловодството на Общинска администрация Сатовча и на e-mail: satovchabl@abv.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по приемане на  „Програма за управление на отпадъците на община Сатовча за периода 2017 – 2020 год.”