03.05.2017

Списък на лицата, ползващи социални услуги по Проект: „Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение– към 03.05.2017 г. по населени места

 

Потребител

Населено място

1.      Джемал Усев

с. Боголин

2.      Мехмед Летиф

с. Боголин

3.      Феим Бекир

с. Ваклиново

4.       Руфе Спахиева

с. Ваклиново

5.      Гюнер Хаджиев

с. Вълкосел

6.      Ибрахим Халачев

с. Вълкосел

7.      Мехмед Даутев  

с. Вълкосел

8.      Хасан Байрям

с. Вълкосел

9.      Рафет Болутов

с. Вълкосел

10.  Милеке Хаджиева 

с. Вълкосел

11.  Фатме Додумова

с. Годешево

12.  Биляна Додумова

с. Годешево

13.  Мохамед Додумов

с. Годешево

14.  Стоян Ибишев

с. Долен

15.  Пемба Айролова

с. Долен

16.  Фикрие Чаушева

с. Долен

17.  Расим Ислямов

с. Жижево

18.  Сюлейман Пашов

с. Жижево

19.  Стойчо Мандев

с. Кочан

20.  Младен Делев

с. Кочан

21.  Венцислав Карасмилов

с. Кочан

22.  Али Омбашиев

с. Кочан

23.  Алил Маджир

с. Кочан

24.  Шаиде Мандева

с. Кочан

25.  Христо Камбошев

с. Кочан

26.  Сибел Атипова

с. Кочан

27.  Любомир Абланички

с. Кочан

28.  Али Тюфекчиев

с. Кочан

29.  Милдет Шишков

с. Крибул

30.  Руси Заимов

с. Осина

31.  Шамсине Арифова

с. Осина

32.  Фатме Хаджиева

с. Осина

33.  Зейнепа Абдурахманова

с. Осина

34.  Гергана Сиракова

с. Осина

35.  Айше Бошнакова

с. Плетена

36.  Дани Бошнакова

с. Плетена

37.  Лиман Христемов

с. Плетена

38.  Пемба Балджи

с. Плетена

39.  Вайдин Чаушев

с. Плетена

40.  Джеват Онбашиев

с. Плетена

41.  Джеват Къдриев

с. Плетена

42.  Снежана Трендафилова

с. Плетена

43.  Айше Балджиева

с. Плетена

44.  Ружди Шекиров

с. Плетена

45.  Асан Кимбалов

с. Плетена

46.  Светлана Михайлова

с. Сатовчa

47.  Къдра Велинова

с. Сатовчa

48.  Гюрсел Караджов

с. Сатовчa

49.  Цанко Къралиев

с. Сатовчa

50.  Сабрие Арнаудова

с. Сатовчa

51.  Николай Карабунаров

с. Сатовчa

52.  Сашо Ковачев

с. Сатовчa

53.  Иван Неделчев

с. Сатовчa

54.  Цанко Пильоев

с. Сатовчa

55.  Цветан Кавраков

с. Сатовчa

56.  Велика Чачева

с. Сатовчa

57.  Селвера  Айвазова

с. Сатовчa

58.  Алил Пашов

с. Слащен

59.  Меджит Имамов

с. Слащен

60.  Фатме Карагьоз

с. Слащен

61.  Елза Буковинова

с. Слащен

62.  Барие Фърладжова

с. Слащен

63.  Анифе Алендарова

с. Туховища

64.  Фатме Ибрахимова

с. Туховища

65.  Фатме Синанова

с. Туховища

66.  Рамзие Дзаганова

с. Фъргово

67.  Ангелина Сафиева

с. Фъргово

68.  Асибе Мусова

с. Ваклиново

69.  Хари Мусов

с. Сатовча

70.  Антоанета Зехирова

с. Кочан

71.  Руфие Халилова

с. Осина

72.  Селвера Маневска

с. Долен

73.  Адиле Чангалов

с. Годешево

74.  Кибире Дайлиева

с. Ваклиново

75.  Небие Башчобанова

с. Вълкосел

76.  Силвина Дренчева

с. Боголин

77.  Бахри Халач

с. Вълкосел

78.  Джеват Бошнаков

с. Плетена

79.  Кадифа Баталова

с. Слащен

80.  Юсни Бабаалиев

с. Вълкосел