23.06.2017

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 20.06.2017 година във връзка с проект на  Наредба за рекламната дейност на територията на община Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на  Наредба за рекламната дейност на територията на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 19 май 2017 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект (20 юни 2017 година) в  деловодството на Общински съвет – Сатовча, и на e-mail: satovchabl@abv.bg не са постъпили такива.