23.06.2017

СПРАВКА

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 20.06.2017 година относно промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча

Във връзка с обявление за обществени консултации, относно промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча, в рамките на регламентирания по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове срок (20 юни 2017 година) в деловодството на Общинска администрация Сатовча и на e-mail: obs_satovcha@abv.bg, satovchabl@abv.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложените промени на Наредбата.

Дата: 23.06.2017 г