20.07.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА САТОВЧА 2016-2020Г.

 

Представяме на вниманието Ви проект на Статегия за развитие на образованието в община Сатовча за периода 2016-2020г. , която предстои да бъде приета на следващо заседание на Общински съвет - Сатовча.   Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на Проект на Статегия за развитие на образованието в община Сатовча за периода 2016-2020г., което ще се състои на  август (понеделник) 2017 година от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча.   Проектът на Стратегията е публикуван на интернет страницата на община Сатовча www.satovcha.bg и е предоставен за информация в деловодството на Общинска администрация Сатовча.   Предложения и становища по предложения Проект на Стратегията се приемат в деловодството на Общинска администрация Сатовча в срок до 20 август 2017 година и на e-mail: satovchabl@abv.bg и obs_satovcha@abv.bg .