05.09.2017

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА ЗА 2016 ГОДИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет – Сатовча, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за предстоящо публично обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджета на община Сатовча за 2016 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 14 септември  2017 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Сатовча, с точка единствена Отчет за изпълнението на бюджета на община Сатовча за 2016 година.

Вашите мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в Общински съвет – Сатовча, на електронен адрес: obs_satovcha@abv.bg, satovchabl@abv.bg или на публично обсъждане.