11.09.2017

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от:

  • Обект: 1700, Подотдел: 90 „ж1”,
  • Обект: 1701, Подотдел: 90 „б2”,
  • Обект: 1702, Подотдел 90 „ф2”,

находящи се в имот № 000423 в землището на село Плетена, община Сатовча.