13.10.2017

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД