29.09.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Представяме на вниманието Ви проект на Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Сатовча, която предстои да бъде приета на следващо заседание на Общински съвет - Сатовча.

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Сатовча, което ще се състои на 31.10.2017 година от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча.

             Мотиви: Предложението за приемане на Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Сатовча е във връзка с поемане на общински дълг.

Проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на община Сатовча www.satovcha.bg и е предоставен за информация в деловодството на Общинска администрация Сатовча.

Предложения и становища по предложения Проект на Наредба се приемат в деловодството на Общинска администрация Сатовча до 30.10.2017 година и на e-mail: obs_satovcha@abv.bg;  satovchabl@abv.bg