21.09.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА „СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ  В ОБЩИНА САТОВЧА 2017-2019г.”

     Представяме на вниманието Ви проект на Статегия за подкрепа за личностно развитие на децата и чуениците в община Сатовча за периода 2016-2019г. , която предстои да бъде приета на следващо заседание на Общински съвет - Сатовча.   Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на Проект на Статегия за подкрепа за личностно развитие на децата и чуениците в община Сатовча за периода 2016-2019г., което ще се състои на 30 октомври (понеделник) 2017 година от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча.   Проектът на Стратегията е публикуван на интернет страницата на община Сатовча www.satovcha.bg и е предоставен за информация в деловодството на Общинска администрация Сатовча.

Предложения и становища по предложения Проект на Стратегията се приемат в деловодството на Общинска администрация Сатовча в срок до 27 октомври  2017 година и на e-mail: satovchabl@abv.bg и obs_satovcha@abv.bg .