27.10.2017

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 26.10.2017 година относно актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 26. септември  2017 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект

(26 октомври 2017 година) в  деловодството на Общинска администрация – Сатовча, и на e-mail: obs_satovcha@abv.bg; satovchabl@abv.bg не са постъпили такива.

Дата 27.10.2017 г.