21.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САТОВЧА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 22.05.2018 г. – 22.06.2018 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Сатовча и Екологична оценка към него. За повече информация: http://satovcha.bg/uploads/news-files/205/syob.pdf