25.06.2018

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

О Б Я В А:

              Открит е обществен достъп до информация по приложение № 2 на инвестиционно предложение за изграждане на „Кравеферма”  в поземлен имот №030030, местност „Дренов дол”, землището на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград с възложители Венцислав Странджев и Фиданка Странджева.

             Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 25.06.2018г. до 09.07.2018г., в сградата на община Сатовча, дирекция „ТУЕТЗ“, отдел „Екология” на ул. „Тодор Шопов” № 37, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.