09.10.2018

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 03.10.2018 година относно актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

    На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 31.08. 2018 година.

    В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект

(03 октомври 2018 година) в  деловодството на Общинска администрация – Сатовча, и на e-mail: obs_satovcha@abv.bg; satovchabl@abv.bg не са постъпили такива.