06.11.2018

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 02.11.2018 година във връзка с проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сатовча, е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 19 октомври 2018 година.

В рамките на срока за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект (до 02.11.2018 година) не са постъпили такива.