06.11.2018

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 05.11.2018 година във връзка с проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 5 октомври 2018 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект не са постъпили такива.