27.12.2018

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 18.12.2018 година относно актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 16.11. 2018 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект

(18 декември 2018 година) в  деловодството на Общинска администрация – Сатовча, и на e-mail: obs_satovcha@abv.bg; satovchabl@abv.bg не са постъпили такива.