20.05.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

    Във връзка с реализирането на  проект: “Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и обявения конкурс за заемане на длъжността „Трудов медиатор“, след направеното интерю с кандидатите бяха одобрени трима:

  1. Румен Каптиев;
  2. Борислав Каптиев

   и

  1. Джулия Имамова.