05.09.2019

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 04.09.2019 година във връзка с проект на Наредба за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията  на община Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред на териториятя  на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 21.08.2019 година.

В рамките на посочения срок – до 04.09.2019 година, не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.