24.01.2020

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


21.01.2020

празници и неработни дни


10.01.2020

кандидати за съдебни заседатели


10.01.2020

по чл. 26, ал. 2 от ЗНА


08.01.2020

за публично обсъждане


23.12.2019

за обществено обсъждане


19.12.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


19.12.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


13.12.2019

за обществено обсъждане


13.12.2019

за обществено обсъждане