06.03.2018

 от Наредбата за ОВОС


01.03.2018

по чл.44, ал.2 от ЗМСМА


01.03.2018

здравен медиатор


22.01.2018

за обществено обсъждане


17.01.2018

здравен медиатор


10.01.2018

по чл. 26, ал. 4 от ЗНА


09.01.2018
05.01.2018

за публично обсъждане


20.12.2017

по чл.66 от ЗМДТ за 2018г.


20.12.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА