23.06.2017

по чл.26, ал.5 от ЗНА


23.06.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


21.06.2017

за съдебни заседатели


12.06.2017

месечни и тримесечни


07.06.2017

за обществени консултации


07.06.2017

за обществени консултации


26.05.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


19.05.2017

за обществени консултации


19.05.2017

за обществени консултации