27.02.2017

съобщение / announce


20.02.2017

за управление на отпадъците


08.02.2017
27.01.2017

за народни представители


27.01.2017

по чл.26,ал.5 от ЗНА


03.01.2017

за публично обсъждане


23.12.2016

за обществено обсъждане


20.12.2016

по чл.26,ал.5 от ЗНА


15.12.2016
05.12.2016

публичен търг