20.11.2018

по чл.66 от ЗМДТ за 2019г.


16.11.2018

обществени консултации


09.11.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


06.11.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


06.11.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


26.10.2018

по чл. 26, ал. 2 от ЗНА


19.10.2018

за обществени консултации


18.10.2018

на заповеди на подробно устройствени планове


18.10.2018

на въведените в експлоатация строежи


17.10.2018

на разрешенията за строеж