01.03.2018

здравен медиатор


23.02.2018

за обществено обсъждане


05.02.2018
22.01.2018

за обществено обсъждане


17.01.2018

здравен медиатор


10.01.2018

по чл. 26, ал. 4 от ЗНА


09.01.2018
05.01.2018

за публично обсъждане


20.12.2017

по чл.66 от ЗМДТ за 2018г.


20.12.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА