13.12.2019

за обществено обсъждане


09.12.2019

съдебни заседатели


05.12.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


28.11.2019

за енергийна ефективност


25.11.2019

за използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 г. – 2021 г.


15.11.2019

за обществени консултации


15.11.2019

за обществени консултации


03.11.2019

по чл.66 от ЗМДТ за 2020г.


01.11.2019

за обществени консултации


30.10.2019

сметосъбиране и сметоизвозване