06.03.2018

 от Наредбата за ОВОС


01.03.2018

по чл.44, ал.2 от ЗМСМА


01.03.2018

здравен медиатор


23.02.2018

за обществено обсъждане


05.02.2018
22.01.2018

за обществено обсъждане


17.01.2018

здравен медиатор


10.01.2018

по чл. 26, ал. 4 от ЗНА


09.01.2018
05.01.2018

за публично обсъждане