18.11.2016

за обществено обсъждане


18.11.2016

за обществени консултации


18.11.2016

публичен търг


18.11.2016
01.11.2016

за продажба на дървесина


28.10.2016

за обществено обсъждане


28.10.2016

за обществени консултации


10.10.2016

за обществено обсъждане


10.10.2016

за обществено обсъждане


03.10.2016

за обществено обсъждане