07.06.2017

за обществени консултации


07.06.2017

за обществени консултации


26.05.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


19.05.2017

за обществени консултации


19.05.2017

за обществени консултации


18.05.2017

Решение за екологична оценка


17.05.2017

по повод 24 май


11.05.2017
03.05.2017

ползващи социални услуги