28.11.2019

за енергийна ефективност


25.11.2019

за използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 г. – 2021 г.


15.11.2019

за обществени консултации


15.11.2019

за месец 10.2019г.


15.11.2019

за обществени консултации


03.11.2019

по чл.66 от ЗМДТ за 2020г.


01.11.2019

за обществени консултации


31.10.2019

за III-тримесечие 2019г.


30.10.2019

сметосъбиране и сметоизвозване


23.10.2019

за инвестиционно намерение