15.10.2018

на Община Сатовча


15.10.2018

за 2017 заверен от СП


09.10.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


05.10.2018

за обществени консултации


04.10.2018

за обществени консултации


24.09.2018

за 2017 приет от ОС


04.09.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


31.08.2018

за обществени консултации


24.08.2018

за публично обсъждане


30.07.2018

за обществени консултации