28.03.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


15.03.2018

за избор на работодател


09.03.2018

делег. на бюджет 2018 /училища/


06.03.2018

 от Наредбата за ОВОС


01.03.2018

по чл.44, ал.2 от ЗМСМА


01.03.2018

здравен медиатор


23.02.2018

за обществено обсъждане


05.02.2018
22.01.2018

за обществено обсъждане