09.01.2019

за предоставена концесия


27.12.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


21.12.2018

за обществени консултации


20.12.2018

за обществено обсъждане


14.12.2018

за публично обсъждане


30.11.2018

прил. №2 от наредбата за ОВОС


20.11.2018

по чл.66 от ЗМДТ за 2019г.


16.11.2018

обществени консултации


09.11.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


06.11.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА