18.12.2017

за обществено обсъждане


01.12.2017

за обществени консултации


29.11.2017

кампания 2017 год.


20.11.2017

Приемане на План – сметка по чл.66 от ЗМДТ


20.11.2017

за обществени консултации


27.10.2017

за управление на отпадъците


27.10.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


25.10.2017

на удостоверения за въвеждане в експлоатация


23.10.2017

на разрешения за строеж