24.04.2017

за обществени консултации


30.03.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


30.03.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


30.03.2017

по чл.26,ал.5 от ЗНА


17.03.2017

за разделно събиране на отпадаци


10.03.2017

за обществено обсъждане


27.02.2017

за обществено обсъждане


27.02.2017

за обществени консултации


27.02.2017

съобщение / announce


20.02.2017

за управление на отпадъците