06.11.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


26.10.2018

по чл. 26, ал. 2 от ЗНА


19.10.2018

за обществени консултации


18.10.2018

на заповеди на подробно устройствени планове


18.10.2018

на въведените в експлоатация строежи


17.10.2018

на разрешенията за строеж


15.10.2018

на Община Сатовча


15.10.2018

за 2017 заверен от СП


09.10.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


05.10.2018

за обществени консултации