02.09.2016

избори за президент и национален референдум


24.08.2016

за обществено обсъждане


16.08.2016

за обществено обсъждане


08.08.2016

за продажба на дървесина


01.08.2016

за обществен достъп до инф.


13.07.2016

на документи за лични асистенти


12.07.2016

за обществено обсъждане


21.06.2016

за обществен достъп до инф.


21.06.2016

за публично обсъждане