20.12.2016

по чл.26,ал.5 от ЗНА


15.12.2016
05.12.2016

публичен търг


01.12.2016
01.12.2016
25.11.2016

за публично обсъждане


18.11.2016

за обществено обсъждане


18.11.2016

за обществени консултации


18.11.2016

публичен търг


18.11.2016