14.10.2019

за месец 09.2019г.


07.10.2019

за разрешения на ПУП


04.10.2019

на въведени в експлоатация строежи от 4 и 5 категория


04.10.2019

на разрешенията за строеж


04.10.2019

за публично обсъждане


02.10.2019

на бюджета за 2018


02.10.2019

на дълга за 2018


25.09.2019

медицински специалист и рехабилитатор


19.09.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


13.09.2019

прием на документи