19.06.2018

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


13.06.2018

Рамазан байрам 2018


12.06.2018

за обществено обсъждане


12.06.2018

договор за безвъзмезна финансова помощ


08.06.2018
06.06.2018

за безвъзмезна финансова помощ


21.05.2018

ОУП Сатовча


18.05.2018

за обществени консултации


18.05.2018

за обществени консултации