13.09.2019

за месец 08.2019г.


05.09.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


03.09.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


26.08.2019

с явно наддаване


26.08.2019

с явно наддаване


26.08.2019

с явно наддаване


26.08.2019

с явно наддаване


22.08.2019

за публично обсъждане


21.08.2019

за обществени консултации


15.08.2019

за обществени консултации