08.04.2016

за обществено обсъждане


31.03.2016

за удължаване на срок


12.03.2016
12.03.2016

информационен ден


12.03.2016

за провеждане на конкурс


07.03.2016

за общинските мери и пасища


07.03.2016

за обществено обсъждане


19.02.2016

подбор на кандидати