01.12.2016
01.12.2016
25.11.2016

за публично обсъждане


18.11.2016

за обществено обсъждане


18.11.2016

за обществени консултации


18.11.2016

публичен търг


18.11.2016
01.11.2016

за продажба на дървесина


28.10.2016

за обществено обсъждане


28.10.2016

за обществени консултации