18.05.2017

Решение за екологична оценка


17.05.2017

по повод 24 май


11.05.2017
03.05.2017

ползващи социални услуги


24.04.2017

за обществени консултации


30.03.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


30.03.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


30.03.2017

по чл.26,ал.5 от ЗНА


17.03.2017

за разделно събиране на отпадаци


10.03.2017

за обществено обсъждане