05.01.2018

за публично обсъждане


21.12.2017 по чл. 26, ал. 5 от ЗНА
20.12.2017

по чл.66 от ЗМДТ за 2018г.


20.12.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


18.12.2017

за обществено обсъждане


01.12.2017

за обществени консултации


29.11.2017

кампания 2017 год.


20.11.2017

Приемане на План – сметка по чл.66 от ЗМДТ


20.11.2017

за обществени консултации


20.11.2017 за обществени консултации