23.10.2017

на разрешения за строеж


20.10.2017

по чл.26, ал.5 от ЗНА


13.10.2017

кандидати за съдебни заседатели


29.09.2017

за обществени консултации


26.09.2017

за обществени консултации


21.09.2017

за обсъждане


18.09.2017

 за обществени консултации


11.09.2017

за Борислав Каптиев


11.09.2017

за продажба на дървесина


05.09.2017

за публично обсъждане