27.10.2017

за управление на отпадъците


27.10.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


25.10.2017

на удостоверения за въвеждане в експлоатация


23.10.2017

на разрешения за строеж


20.10.2017

по чл.26, ал.5 от ЗНА


13.10.2017

кандидати за съдебни заседатели


29.09.2017

за обществени консултации


26.09.2017

за обществени консултации


21.09.2017

за обсъждане