22.08.2017

по чл.26, ал.1 от ЗНА


21.07.2017

за обществени консултации


20.07.2017

за обществено обсъждане


10.07.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


23.06.2017

по чл.26, ал.5 от ЗНА


23.06.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


21.06.2017

за съдебни заседатели


12.06.2017

месечни и тримесечни


07.06.2017

за обществени консултации


07.06.2017

за обществени консултации