26.05.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


19.05.2017

за обществени консултации


19.05.2017

за обществени консултации


18.05.2017

Решение за екологична оценка


17.05.2017

по повод 24 май


11.05.2017
03.05.2017

ползващи социални услуги


24.04.2017

за обществени консултации


30.03.2017

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА