ПРОЯВЕТЕ ВАШАТА СЪПРИЧАСТНОСТ
И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ПРИ НАБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА
В
ОБЩИНСКИ ФОНД
"С ЕДИН ЛЕВ В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА САТОВЧА"
 
  • ОБЩИНСКИ ФОНД "С ЕДИН ЛЕВ В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА САТОВЧА"

    С решение № 265 / 2006 година на Общински съвет Сатовча е приет Вътрешен правилник на комисията на Общински фонд " С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча".
     
    КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ ФОНД
    "С ЕДИН ЛЕВ В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА В ОБЩИНА САТОВЧА"
     
    ПРЕДСЕДАТЕЛ : д-р Арбен Мименов - Кмет на община Сатовча,
    ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Ани Моллова – общински съветник и 
    ЧЛЕНОВЕ:
     
    1. Илиян Атипов - гл. счетоводител на община Сатовча
    2. д-р Искрен Кальонев - общински съветник
    3. д-р Ивайло Моллов – общински съветник
    4. д-р Халил Мусов – общински съветник
    5. д-р Радослав Кастаманов – общински съветник
    6. Представител на Дирекция"Социално подпомагане" отдел "Закрила на детето
    7. Представител на обществеността – директорът на СОУ Сатовча
     
  • ЦЕЛИ НА ФОНДА

    Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” има за основна цел финансово да подпомага български граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни процедури в страната и чужбина.
     
  • БЮДЖЕТ НА ФОНДА

    Бюджетът на фонда се формира предимно от дарения и помощи.
     
  • БАНКОВА СМЕТКА

    IBAN: BG98DEMI92408400043012
    BIC: DEMIBGSF
    Код на вид плащане: 445100
    Общинска администрация - Сатовча
    Търговска банка „Д” - АД - клон Г.Делчев