Ръководство и състав на Общински съвет – Сатовча
2950 с. Сатовча, обл. Благоевградска, ул. "Тодор Шопов" № 37, тел. 07541/22-83
e-mail: obs_satovcha@abv.bg
 
№ по ред Име, презиме и фамилия Политическа партия
1 д-р Ивайло Асенов Моллов
Председател на Общински съвет
МК "ЗА ОБЩИНА САТОВЧА"
2 Зайра Кемилова Ибишева МК "ЗА ОБЩИНА САТОВЧА"
3 д-р Искрен Юриев Кальонев МК "ЗА ОБЩИНА САТОВЧА"
4 инж. Руси Русев Камбошев МК "ЗА ОБЩИНА САТОВЧА"
5 д-р Гюлтен Мехмед Кичук ПП "ДПС"
6 Ангел Аспарухов Сандев ПП "ДПС"
7 д-р Халил Юсуфов Мусов ПП "ДПС"
8 Съби Миленов Айвазов ПП "ДПС"
9 Емил Радостинов Гулев ПП "ДПС"
10 Северин Никодимов Кавалов ПП "ДПС"
11 инж. Пламен Калоянов Поюков ПП "ГЕРБ"
12 Юсеин Асан Избищали ПП "ГЕРБ"
13 Венцислав Албенов Манов ПП "ГЕРБ"
14 д-р Ани Смилкова Моллова ПП "ГЕРБ"
15 Гюлтен Рушанов Зейнев ПП "ГЕРБ""
16 инж. Байрям Байрямов Дерменджиев ПП "БДЦ"
17 Людмил Радев Доленски ПП "БДЦ"