24.01.2020

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 16.12.2019 година във връзка с проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци  на територията на община Сатовча

    На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове  проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци  на територията на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 23 декември 2019 година.

    В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект  в  деловодството на Общински съвет – Сатовча, и на e-mail: [email protected] не са постъпили такива.