Читалището в Годешево е основано през 1953г. Участник в основаването на читалището е Сюлейман Чангалов, който е и първият секретар на читалището до 1964 година. От 1964 до 1970г. секретар на читалище “Искра” е Юсеин Мехмедов Кехайов, а от 1970 до 1980г. е Румен Емилов Медаров, от 1980 до 1983г. – Здравко Асенов Амзов. От 1983 до 1986г. Председател на читалището е Арсени Бостандиев, 1986 – 1990 Председател е Стефан Дерев, 1990 – 1993г. е Илия Хаджиев, 1993-2003г. – Юлиян Асенов Оручев, от 2003 до момента Председател на Читалище “Искра” е Стефан Дерев, а от 1983 до сега секретар е Зинаида Палова. 
 
Основни дейности, които развива читалището: 
 
  • Редовно участва при провеждането и подготовката на местни празници; 
  • Участва в организацията и провеждането на празниците – “Трети март”, “Осми март” и други; 
  • Читалището самостоятелно организира празниците – “24-ти май”, “Нова Година” и “Осми март” 
  • Организиране на “Вечери на народното творчество” – с представяния на творчеството на известни български и местни автори; 
  • Обсъждания на книги; 
  • Викторини; 
  • Рецитали; 
  • Увеселителни вечери и забави. 
 
Към читалищната дейност има сформиран и самодеен ансамбъл, който редовно изнася музикални програми на празниците провеждани в село Годешево.Смодейният състав редовно участва в ежегодният общински събор в община Сатовча, през 2005 година самодейците участват в записите на Радио Благоевград. Самодейният ансамбъл има участия в Събора провеждан на “Предела”, където печелят редица награди, грамоти, златни и сребърни медали. Самодейците печелят първо място в конкурса – надпяване през 1978г. ориведен в с. Кориица. 
 
Към настоящият момент броят на самодейците е 12 души. Читалището провежда редица културни мероприятия като тържества за 24 май, 8 март, Нова година. Подготвя викторини, обсъждания на книги, вечери на творчеството на български автори. Читалището участва и при провеждане на местни тържества. Към читалището има и библиотека с 3000 тома литература. Читателите са 106 души. В местното училище няма библиотека и затова децата са редовни посетители в читалищната библиотека. Има посетители и за четене на вестници и други материали. 
 
Секретар: Зинаида Палова