Народно читалище “Първи май” е създадено през м. юли 1957 година.  Група от инициативни младежи начело с Ахмед Мусов и Юлиян Братанов закарват едно магаре с тютюневи кошове, отиват в читалище “Просвета” на съседното село Кочан, от където вземат 100-на книжки и така те създават Народно читалище “Първи май” през далечната 1957 година. Ахмед Мусов става председател, а Юлиян Братанов библиотекар – така е бил пробуден интересът на населението на с. Ваклиново към книгата, който съществува до днес и ще продължава да се развива и усъвършенства чрез интернет и други информационни средства.
 
Първият председател на Народно читалище “Първи май” е Ахмед Мусов, който заема тази длъжност около 10 години. След него председател на читалището става Шам Шамов, около 10 години - библиотекар Искрен Заимов. Следващ председател Емил Джинджиев, около 11 години – библиотекар Искрен Заимов. Следващ председател Искрен Младенов около 9 години – библиотекар Румен Биляров. Сегашен председател е Валентин Елинов – библиотекар Румен Биляров – които са ръководители и в момента.
 
Към читалището през годините беше създадена смесена група за изворен фолклор, която наброяваше 20 – 25 души. Групата участваше във всички обществени мероприятия (събора, надпявания, местни празници и други на с. Ваклиново и община Сатовча. С групата за изворен фолклор сме участвали в Националните събори на народното творчество “Пирин пее”, “Копривщица” и “Рожен”, от които сме завоювали много медали.
 
Известни личности, които са работили към читалището като музиканти са: Невен Доспатлиев, Емил Джинджиев, Давив Кондузов, Стефан Пашев, Владо Сиджамов, които със своята всеотдайност допринесоха много за развитието на художествената самодейност към читалището.
 
Като индивидуални изпълнители: Илияна Балканска, Валя Сиджимова, Емилия Джинджиева, Албена Хаджиева, Албена Дайлиева, Диляна Билярова, Емилия Кошерова, Емилия Спахиева, Зара Мемишева, Найле Бекирова, Имира Дайлиева и много други, които имат индивидуални грамоти и медали за своите певчески умения и изпълнения. През последните  2 години групата прекрати своите изяви, поради независещи причини от ръководителите – просто липса на таланти, а чрез новите технологии – интернет технологии се отдръпнаха от художествената самодейност. Не само това, промени се и мисленето и нуждите на младите хора, които масово напускат България и си търсят прехрана из Европейския съюз.
 
Библиотеката развива добра дейност. Това се вижда от раздадената литература през годината (2007), която надхвърля 1903 тома при наличие  4860 тома. Което показва, че литературата намираща се в библиотеката (най-вече от категория “Библиотека за ученика”) се търси от младежите и част от възрастните.
 
 • Библиотеката разполага с 4860 тома разнообразна литература:
  Книжен фонд                              - 4 860 тома
  Общ брой читатели                   -  175
  - с висше образование              -   15
  - деца под 14 години                 - 119
  - жени                                         -   41
 • Зает библиотечен фонд:
  Книги за дома                           - 1903 тома
  Периодични издания               -  100
  Посещения                               - 2500
  Новонабавена литература     - 295 тома
 • Библиотеката обслужва:
  1400 жители на населеното място в т. ч.
  - 90 ученици от І – VІІІ клас – учат в ОУ “ст. Събчева” с. Ваклиново
  - 50 ученици от ІХ – ХІІ клас – учат в СОУ “Христо Смирненски” с. Кочан (които ежедневно пътуват)
Библиотеката организира обсъждане на книгите “Под игото” и “Немили недраги” от Иван Вазов, разказите на Йордан Йовков и Елин Пелин, което спомага на присъстващите да се запознаят с творчеството на писателите и на библиотеката нови читатели. Организират се и литературни четения предимно с деца І -  VІІІ клас, които дават възможност за запознаване с различни автори и произведения.
 
Библиотеката има одобрени и реализирани 2 проекта за нова литература, от които е закупена 295 тома нова литература, с която подобрихме част от библиотечния фонд. След закупуването на новите книги броят на читателите се увеличи особено на учениците. Истинска радост изпитват най-малките читатели от І – ІV клас при вземане на нова книжка. Поради липса на компютър се извършват само устни библиографски справки за отделни автори, заглавия, конкретни дати и събития.
 
Адрес: с. Ваклиново 2957, община Сатовча; Село Ваклиново
 
Читалище "Първи май" е действащо читалище, регистрирано под номер 1939 в Министерство на Културата на Република България
Дейности: библиотека - 4 382 тома литература