ПРОЯВЕТЕ ВАШАТА СЪПРИЧАСТНОСТ
И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ПРИ НАБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА
В
ОБЩИНСКИ ФОНД
"С ЕДИН ЛЕВ В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА САТОВЧА"
 
 • ОБЩИНСКИ ФОНД "С ЕДИН ЛЕВ В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА САТОВЧА"

  С решение № 265 / 2006 година на Общински съвет Сатовча е приет Вътрешен правилник на комисията на Общински фонд " С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча".
   
  КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ ФОНД
  "С ЕДИН ЛЕВ В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА В ОБЩИНА САТОВЧА"
   
  ПРЕДСЕДАТЕЛ : д-р Арбен Мименов - Кмет на община Сатовча,
  ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Ани Моллова – общински съветник и 
  ЧЛЕНОВЕ:
   
  1. Илиян Атипов - гл. счетоводител на община Сатовча
  2. д-р Искрен Кальонев - общински съветник
  3. д-р Ивайло Моллов – общински съветник
  4. д-р Халил Мусов – общински съветник
  5. д-р Радослав Кастаманов – общински съветник
  6. Представител на Дирекция"Социално подпомагане" отдел "Закрила на детето
  7. Представител на обществеността – директорът на СОУ Сатовча
   
 • ЦЕЛИ НА ФОНДА

  Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” има за основна цел финансово да подпомага български граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни процедури в страната и чужбина.
   
 • БЮДЖЕТ НА ФОНДА

  Бюджетът на фонда се формира предимно от дарения и помощи.
   
 • БАНКОВА СМЕТКА

  IBAN: BG98DEMI92408400043012
  BIC: DEMIBGSF
  Код на вид плащане: 445100
  Общинска администрация - Сатовча
  Търговска банка „Д” - АД - клон Г.Делчев