Село Туховища се намира на 836 м. надморска височина, а площта на землището на селото е 17,15 км2 и граничи със землищата на следните села: на изток кадето минава границата с Р.Гърция със землищата на обезлюдените през Балканската война 1912/13 година села Борян и Манастир, на запад със землищата на селата Слащен и Вълкосел, на юг със землището на село Годешево и на север със землището на село Жижево. 
 
Намира се на близо 2 километра от границата с Гърция. Има население от 830 жители. 
 
В османските документи селото се среща изписано Тхуища. През 19 век Туховища е мюсюлманско село в Неврокопска каза на Османската империя. В селото има две джамии: едната се намира в Долната махала и има едно минаре с два коша, построено през 1989 година под ръководството на строителния техник Мустафа Шукриев (Царя) и майсторите Зейнил Каларев, Алиосман Юмеров, Юсуф Башов и цялото население на селото. Втората джамия се намира в Горната махала и има само един кош . 
 
В селото има Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и стадион. 
 
В землището на селото има средновековен некропол. Основните природни забележителности са река Места и един водоем. 
 
Кмет на селото е Шукри Ракипов Шукриев, тел.: 0897121745 
 
Повече информация на: http://bg.wikipedia.org/wiki/Туховища