30.05.2019

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 28.05.2019 година във връзка с проект на Наредба за изменение на Наредбата за управление и стопанисване на общинските горски територии, собственост  на община Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за управление и стопанисване на общинските горски територии, собственост  на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 14 май  2019 година.

В рамките на посочения срок – до 28 май 2019 година, не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.