• ПК „МЕСТА” – с. Слащен
  Места – 60 броя
  Лице, представляващо фирмата – Любен Палов
 • ПК „БИСТРИЦА” – Вълкосел
  Места – 100 броя
  Лице, представляващо фирмата – Юсуф Шехов
 • „ПРЕСТИЖ ООД” Р-Т „БОР” – с. Плетена
  Места – 300 броя
  Лице, представляващо фирмата – Джеват Шекеров
 • ПК”НАПРЕДЪК” – с. Кочан
  Места – 200 броя
  Лице, представляващо фирмата – Стефан Поюков
 • ПК „СЕВДИ БАЛКАН” – с. Сатовча
  Места – 200 броя
  Лице, представляващо фирмата – Наум Юзекчиев
 • МЕХАНА „ЛЕС” – с. Сатовча
  Места – 200 броя
  Лице, представляващо фирмата – Румен Рушидов
 • МЕХАНА „ГРАДИНАТА” – с. Сатовча
  Места – 200 броя
  Лице, представляващо фирмата – Найле Странджева
 • МЕХАНА „СЕЛЕНА” – с. Слащен
  Места – 600 броя
  Лице, представляващо фирмата – Сюлейман Нейзир