05.01.2022

"Топъл обяд" - се удължава


23.12.2021

по чл.26,ал.5 от ЗНА


23.12.2021

по чл.26,ал.5 от ЗНА


23.12.2021

във връзка с чл. 71 от АПК


23.12.2021

за Коледа и Нова година


21.12.2021

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


20.12.2021

за защита при бедствия


16.12.2021

група "Високо пеене"


14.12.2021

енергийна ефективност


08.12.2021

8 декемри