26.09.2023

за общински съветници и за кметове


21.09.2023

22-ри Септември


20.09.2023

на мобилността


14.09.2023

15-ти Септември


14.09.2023

по чл.26,ал.5 от ЗНА


13.09.2023

14-ти Септември


08.09.2023
05.09.2023

6-ти Септември 


04.09.2023

за публично обсъждане


25.08.2023

за инвестиционно предложение