05.08.2022

за народни представители


28.07.2022

по чл.26,ал.5 от ЗНА


25.07.2022

за изработен проект за ПУП


11.07.2022

"Топъл обяд в Община Сатовча"


09.07.2022

Курбан Байрам


08.07.2022

енергийна ефективност


30.06.2022

по чл.62а, ал.2 от ЗВ


21.06.2022

за реализиран проект


20.06.2022

за обществени консултации


20.06.2022

по чл.26,ал.5 от ЗНА