26.10.2020

№ 559 от 26.10.2020 г.


23.10.2020

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


22.10.2020

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


21.10.2020

№ 545 от 21.10.2020 г.


16.10.2020

19 октомври


15.10.2020

сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО


15.10.2020

за спазване на противоепидемичните мерки


05.10.2020

5 октомври


25.09.2020

за инвестиционно предложение


21.09.2020

набиране на преброители