Община Сатовча обхваща части от долината на р. Места и югоизточната част на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Граничи с Гърменска и Хаджидимовска община от Благоевградска област и с Велинградска и Доспатска от Пловдивска област. Включва общинския център село Сатовча и още 13 села.  На територията на общината преобладават планинският и полупланинският релеф. Климатът е преходносредиземноморски с подчертано планинско влияние във високите части. Горският фонд е богат. Преобладават иглолистните гори от бор, смърч и ела. В североизточната част на общината, в землището на с. Плетена, се намира резерватът “Конски дол”, обявен,за да съхрани вековната смърчово-буково-елхова гора. Резерватът е богат на растителни и животински видове, много от които са включени в Червената книга на България. 
 
Обработваемата земя е предимно в малката вътрешнопланинска Сатовчанска котловина и по обезлесените планински ридове. Природно-географските условия са благоприятни за отглеждане на тютюн, картофи, овце, кози и говеда.  Всички села в общината са свързани с второкласни и третокласни пътища с общинския център, а чрез него с град Гоце Делчев, Благоевград и София. Транспортното обслужване се извършва от редовни автобусни линии. През Сатовчанската котловина минава и шосето от Гоце Делчев за Доспат, Смолян и Пловдив. 
 
Административен, стопански и културен център на общината е село Сатовча, разположено в едноименната котловина, на около 950 м надморска височина. Намира се на 28 км североизточно от град Гоце Делчев, на шосето Гоце Делчев – Доспат. Сгушено в склоновете на Родопите, заобиколено от естествена брезова гора, благоустроено и озеленено, село Сатовча е уютно през всички сезони на годината. Особено очарование му придават неговите жители - естествени, дружелюбни, гостоприемни планинци, типични родопчани. Те свято пазят паметта за историческото минало и героите от родния край. В центъра на селото е издигнат паметник с имената на загинали войници от 9-ти пехотен пловдивски полк за освобождението на Сатовча от османско иго и на загиналите от селото във войните 1913 -1918 г., на читалищната сграда е поставена паметна плоча с имената на опълченците от с. Долен в Руско-турската освободителна война. 
 
В Сатовча са съсредоточени институциите, обслужващи административно-стопански и икономически населението в общината, малки фирми и цехове за търговско и битово обслужване. Сатовча е център на Държавно лесничейство “Дикчан”, което осъществява мероприятия по стопанисването на горите и дивеча и опазване на природната среда.
 
Населението на общината към 2011 година е 18 998 души. 
 
Прираст на населението на община Сатовча 
по населени места 
/2011 година/
 
Населено място Раждания Умирания Население Граждански бракове
Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Общо Общо
ОБЩО 80 86 166 81 86 167 18 998 104
БОГОЛИН 2 3 5 2 - 2 479 2
ВАКЛИНОВО 4 4 8 8 1 9 1303 7
ВЪЛКОСЕЛ 15 13 28 15 15 30 2772 20
ГОДЕШЕВО 7 2 9 4 6 10 1021 6
ДОЛЕН 2 2 4 2 2 4 415 1
ЖИЖЕВО 2 - 2 - 3 3 363 2
КОЧАН 11 16 27 15 15 30 343 14
КРИБУЛ 1 - 1 2 2 4 434 -
ОСИНА 2 6 8 1 3 4 647 1
ПЛЕТЕНА 7 7 14 8 11 19 2025 13
САТОВЧА 9 13 22 8 15 23 2447 16
СЛАЩЕН 7 11 18 12 9 21 2295 15
ТУХОВИЩА 8 5 13 3 2 5 882 3
ФЪРГОВО 3 4 7 1 2 3 484 4

Добри практики на общината: 

Работни срещи с младите хора
- за разясняване на програмите и кампании за земеделски производители, срещи на кандидат-студенти с представители на университети в страната. 
работни семинари с младите хора
- за обучение и алтернативи в бъдещето на младото поколение. 
 
Инициативи на общината: 
 
Социални инициативи
 
- Mоже би една от най-успешната инициатива на общината е учредяването на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”. Създаден е през 2006 година. Основната му цел е финансово да подпомага българските граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни процедури в страната и чужбина, като бюджетът на фонда се сформира предимно от дарения. Председател на фонда е д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча. Банкова сметка: 
BIC – DEMIBGSF IBAN – BG89DEMI92403200043021 
- За първи път с благотворителна кауза Общинска администрация - Сатовча реши да посрещне новата 2011 г. с Новогодишен бал, като предостави събраните средства на децата сираци, на които им предстои завършване на средното образование, както и на деца с увреждания от цялата община. Благотворителният бал се утвърди като традиция, а все повече хора желаят да се включат в благотворителната кампания през
медец декември, предоставяйки средства за децата.
- Доброволен противопожарен отряд – периодът на създаването му е 2001-2003 година. При провеждане на аварийно-спасителни работи се използва техника, предоставена от Изпълнителна агенция “Казармено жилищен фонд и разпореждане с имущество” към Министерство на отбраната, и средства, предоставени от Конфедерация Швейцария.
 
Дарителите от Конфедерация Швейцария Ернст Аеби, който е противопожарен инструктор на кантона Берн, Шпиц и семейството му - Врони и Мариане Аеби, посетиха Община Сатовча и споделиха с нас техния опит относно организирането на доброволни отряди. Общината се гордее със своите благородни и смели жители, които дори с риск за живота си винаги са готови да се притекат на помощ. 
 
Културни инициативи
 
- 6 май – празник на община Сатовча – художествено-музикална програма на самодейците при читалищата в населените места, с участието на гост изпълнители на празника, изложба на артикули и много веселие;
- през 2010 година на 6 май – Празникът на община Сатовча, е създадена музейна сбирка в село Сатовча, изградена по проект „Мост между историята и бъдещето” в трансгранично сътрудничество с Република Македония. Музейна сбирка беше създадена и в с. Кочан;
- празник на детските градини – 15 май – детските градини от община Сатовча представят художествено-музикални програми в общинския център, добра среща за всички деца от 14-те градини в общината. 
- празник на моето село – с. Кочан – 1 май, с. Жижево - последната събота на м.май (Прядой), с. Вълкосел – първата събота на м.юни (Прядой), с. Слащен – втората събота на м.юни (Прядой), с. Туховища - третата събота на м.юни (Прядой), с.Годешево – последната събота на м.юни (Прядой). 
 
Екологични инициативи
 
- ежегодни кампании за почистване на населените места с активното участие на учениците от всички класове; кампании за разделно събиране на отпадъци от опаковки с предметни награди. Випуск’2011 и от четирите гимназии в общината оставиха за спомен на своите училища по едно засадено дръвче (общо 108 рози, кипарис, липа) като символ на своето приятелство и привързаност.
 
 
Общинска администрация Сатовча желае да мотивира младите хора към дневния ред на общината; представяне на идеи от тяхна страна и алтернативи за насърчаване участието им в значими за жителите на общината проекти; организиране и провеждане на обучителни семинари за подготвяне на младите хора като активни и отговорни участници в обществения живот и като настоящи и бъдещи сътрудници в изпълнявани от общината проекти с европейско финансиране.
 
Побратимяване с други страни за реализиране на общи проекти за развитие: 
 
Държава Община / град Резултати от партньорството
Франция Лектур изготвен албум на архитектурни забележителности на общината
Гърция Като Неврокопи - изграждане на инфраструктура
Македония Зръновци - туристически център; - изграждане на Музейна сбирка; - обучение на кадри в областта на туризма и културата; - инвентаризационен „паспорт” на Община Сатовча
Община Сатовча в момента изпълнява един от многото си успешни проекти. Настоящият е за ремонт и рехабилитация на улици на територията на цялата община, на стойност около 23 милиона лева.
 
Ежегодна атракция за населението на община Сатовча е традиционният събор, който се провежда в м.”Ливадите” в близост до с. Ваклиново, през месец юли. Провеждането на събора започна да се провежда отново след повече от 10 години прекъсване. Инициативата е на кмета на общината – д-р Арбен Мименов, която бе подновена за първи път през 2004 година. Съборът е чудесен повод за общо веселие, срещи с позабравени и завърнали се от чужбина приятели. Мероприятието е събирало над 35 хиляди души. Всяка година съборът привлича не само жители на община Сатовча, но и гости от съседни общини. Всеки е добре дошъл! 
 
Защитени територии и биоразнообразие 
 
Горският фонд обхваща по-голямата част от територията на общината и е 187 983 дка. По-голямата част от горите са собственост и се стопанисват от Държавна дивечовъдна станция “Дикчан” – село Сатовча, има също така общински и частни гори /бор, смърч, бяла мура/, но има находища и на широколистни гори, представени от бук и дъб. Географското местоположение, надморската височина, климат, растителност и други природни фактори създават условия за живот на почти всички видове дивеч, които се срещат в България. Най-голямо разпространение на територията на община Сатовча имат: заек, дива свиня, сърна, благороден елен, дива котка, лисица, белка, глухар, златка, кафява мечка, елен лопатар и други. Горите са обект на ловен туризъм, от тях се добива дървесина, берат се диворастящи гъби и билки. Обект на ловния туризъм са заек, дива свиня, лисици, глухари и други. Находища за билки с търговско значение не са известни, с изключение на жълт кантарион, риган, мащерка, бял равнец и др. Правят се опити и за отглеждане на билки с търговска цел от частни стопани, които отглеждат лавандула, бял риган, ехинацея и други. 
 

На територията на община Сатовча има няколко обекта, които са със статут на защитени територии: 

  • Резерват “Конски дол”, разположен на територията на община Сатовча, разположен на североизток от село Плетена при надморска височина от 1 600м с площ от 32.5 ха. Той обхваща вековна смесена гора от ела, смърч и бук. Някои дървета са високи около 54м. Резерватът не е основно проучен.
  • Резерват “Тъмната гора”, разположен на границата между община Сатовча и община Гърмен.
  • Резерват за подборен отстрел “Дикчан”, собственост на ДЛС “Дикчан” – село Сатовча.
  • Защитена местност “Бачища”, разположена в землището на село Сатовча. 
  • Вековни дървета – защитени дървета на територията на община Сатовча има само в село Годешево. Там се намира чинар, който е на възраст над 400 години. Висок е 25м и има обиколка 4.80м. Обявен е за защитен обект през 1985 година. 
  • Исторически забележителности – Културно-исторически резерват село Долен. Село Долен се намира на 9 км западно от село Сатовча и на 26 км североизточно от град Гоце Делчев. Долен е селище с паметници на културата от национално значение. Обявено през 1977г. със статут на исторически и архитектурен резерват. Включва територията на село Долен със 70 паметника на културата от Възраждането. 
  • На територията на общината има над 10 Римски мостове. 
Места за нощувка: 
 
За информация 
Седалище и адрес за кореспонденция: 
2950 с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” № 37 
тел. 07541/ 21 16, факс: 07541/ 20 95 
web: http://www.satovcha.bg 
Празник на община Сатовча – 6 май