МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 
Село Фъргово е едно от 14-те населени места в състава на община Сатовча, област Благоевград. Разположено е в Западните Родопи в историко-географската област Чеч. Намира се на 7 км югоизточно об общинския център село Сатовча. Има автобусна траснспортна връзка със село Сатовча, село Вълкосел и село Слащен в дните понеделник, сряда и петък. 
 
ИСТОРИЯ
 
Откритите исторически остански свидетелстват за живот на организирани групи хора от времето на тракийската и римската епоха. Село Фъргово е създадено по време на Османското владичество. В регистрите от края на 15 век се споменава с названията Фругова и Фергово. В началото на 19 век селото се състои от 45 домакинства и 140 жители мюсюлмани. Няма легенда за създаването на селището и за произхода на наименованието, но най-достоверната причина пръснатите наоколо махали /колибаши/ с хора, занимаващи се предимно с животновъдство и примитивно земеделие, са се събрали да живеят заради наличието на питейна вода. 
 
Село Фъргово е в пределите на България от 1912 година, като резултат от Балканската война. Преломна за селото е 1926 година, порез която почти цялото местно население, с изключение на 6-7 домакинств, се изселва в съседна Турция. Във Фъргово се заселват семейства от съседните села и бежанци от Беломорието (дн. Гърция). През тази година се основава и българското светско училище – начално училище „Пехо Яворов”. 
 
СТАТИСТИКА И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
 
По данни от последното преброяване жителите на с. Фъргово са 474. С висше образование са около 15, а със средно – над 200 души. Основна дейност е земеделието (тютюнопроизводство), животновъдство (овце, кози и говеда). Около 20 жени работят в шивашки цех, 10 мъже работят в дърводобива, около 30-40 мъже се занимават с добив и преработка на облицовъчни камъни-гнайс. Много млади хора работят в Гърция, Испания, Германия и Англия като сезонни работници или в строителството и услугите. Реално безработни са около 10% от трудоспособното население. 
 
ПОСТИЖЕНИЯ
 
Село Фъргово е свързано с околните населени места чрез асфалтирани пътища. Има автобусна връзка с общинския център, а оттам и за вътрешността на страната. В селото има начално училище и целодневна детска градина, здравен пункт и добре развита търговска мрежа – магазини и заведения. Жилищният фонд е обновен на 90%. Водоснабдено и канализирано селото ползва питейна вода чрез пречиствателната станция в село Сатовча. 
 
ИСТОРИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
 
Интересни исторически места са тези с останки от миналото – древни селища, гробници, култови места и др., които, за съжаление, са разкопани и ограбени от иманяри. Интересни исторически местности са: „Селище”, „Колиби”, Ушите” и др. Много красиви и интересни са естествените брезови гори в северната част на селото, обграждащи обширна котловина от ниви и естествени ливади, наречена „Луковица”, а на запад от тази местност се намира природният скален феномен „Скали”. Интерес представляват многобройните чешми и кътчета за отдих, построени от хората сред природата. 
 
ИНФОРМАЦИЯ
 
От 1996 година до днес кмет на селото е Венцислав Кацаров.