Село Боголин се намира в Западните Родопи, на няколко километри от гръцката граница. Разположено е в долината на река Бистрица между селата Абланица и Вълкосел. То попада в историко-географската област Чеч. 
 
Преданието за основаването на селото разказва, че Боголин води началото си от съседното село Вълкосел. Според него във Вълкосел живеел човек с прозвище Чумаря, който избягва от там и се заселва на това място. Затова, че избягал, е наречен Бегалин Чумаря и така дава името на селището. Според друго предание името на селото произлиза от бог Лин. 
 
В 19 век Боголин е мюсюлманско село в Неврокопска каза на Османската империя. В „Етнографията на вилаетите Адрианапол и Салоника”, издадена в Константинопол в 1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 година, Боболина е посечено като село с 12 домакинства и 28 жители мюсюлмани. Съгласно статистиката на Васил Кънчов към 1900 година Боголин е българо-мохамеданско селище. В него живеят 65 българо-мохамедани в 13 къщи. Според Стефан Веркович към края на 19 век Боголин има мюсюлманско мъжко население 40 души, което живее в 12 къщи. През 1899 година селото има население 158 жители според резултатите от преброяването населението на Османската империя. Според Димитър Гаджанов в 11 916 година в Абланица, в Боголин и Крибул живеят 1692 мюсюлмани. 
 
ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ
 
В селото има основно училище, което се казва „Св. Паисий Хилендарски”. То е открито на 15 септември 1926 година. Първият учител в селото е Ангел Стефанов Стоилков от село Узем. След него пристигат Апостол Василев Георгиев от Петрич, Костадин Георгиев Денев, Георги Петков Панайотов и други. През същата година е избрано училищно настоятелство, което осигурява класни стаи, снабдява го с учебници, шкафове, сметало и принадлежности. Имай предвид наскорошното насилствено покръстване, населението по това време се отнасяло твърде презрително към училището, а на учителя се гледало на като на „враг” на населението. С течение на времето започнали да приемат училището и да променят отношението си към него. От 1970 година до 1990 година директор на училището е Георги Николов Попов. От 1990 година досега директор на Красимир Недков Даутев от село Боголин. През 1993 година училището е преобразувано от начално в основно. През 1994 година училището е преименувано от „Отец Паисий” на „Св. Паисий Хилендарски”. 
 
ЛИЧНОСТИ
 
  • Емил Бисеров Юруков – бивш народен представител в 36-то Народно събрание от листата на СДС. 
  • Здравко Славиев Дренчев – лекар в УМБЛАСМ „Н.И.Пирогов”, София, ортопед-травматолог Владимир Тошков Балкански – лекар в Правителствена болница „Лозенец” – София, анестезиолог 
  • Климент Тошков Балкански – ветеринарен лекар 
 
Брой жители на село Боголин – 483. 
Брой увеселителни заведения – 3, с общ брой места – 150. 
Хранителни магазини – 3. 
Кмет на село Боголин – Бисер Караилиев.