19.12.2019

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 16.12.2019 година във връзка с проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове  Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 15 ноември 2019 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект (15 декември 2019 година) в  деловодството на Общински съвет – Сатовча, и на e-mail: [email protected] не са постъпили такива.