10.01.2020

СПИСЪК

на допуснатите за участие в процедурата за избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Гоце Делчев, мандат 2020-2024 г. от община Сатовча