Първата обществена библиотека в селото датира от 1949 година, през която се изгражда и сегашното кметство на село Туховища. Там е отделено помещение и за обществена библиотека на селото. 
 
Първият библиотекар е Джевид Ахмедов Билюкбашиев. През 1952 година е учредено първото читалищно настоятелство и се избира име на читалището – читалище „Граничар”. 
 
През същата 1952 година се построява и граничната застава в селото. Поради активното участие на граничарите от гранична застава „Казак” в развитието на културната дейност, а по-късно и в спорта местните дейци на селото избират името на читалището. По-късно е създаден и футболния отбор на селото, който също се казва „Граничар”. 
 
През 1961 година започва да се строи нашето читалище, при което въпреки трудния живот, изпълнен с нищета и сиромашия, народът бил жаден за читалище, в което да могат да видят истинското кино, а също така да четат интересни книги. 
 
По разказите на по-възрасните хора интересно явление било появата на киното в село Туховища. Преди да се построи читалището, киното се е прожектирало на някоя стена (обикновено на джамията, в центъра на селото). Хората са сядали на земята, очаквайки с нетърпение да се появи картината на оръфаното платно. По разказите на очевидци първият филм, който се е прожектирал в селото е бил „Опълченците на Шипка”. След първата прожекци интересът на киното още повече се засилил от населението. От преданията на по-възрастните хора в село Туховища читалището се е приемало като нещо, без което селото не може. 
 
Преди да бъде построено читалището, тогавашната младеж е кипяла от жаждата за изява като самодейци. Били са подговяни музикални програми по къщите и училището и на всеки празник се изнасяли концерти пред жителите на селото. Читалището развива усилено художествената дейност, като изнася много концерти в селото, в общината и извън общината. Най-забележителни изяви са участията на националните събори през 1996 година в град Копривщица. През 1997 година на събора „Пирин пее” самодейците са наградени с медали за изпълненията си. През същия период се създава и мъжка певческа група. 
 
Читалищни дейци са били Халил Алимаз, Ресим Бозаджиев, Алидин Чобанов, Ахмед Дангов. От 1970 година до днес в читалище „Гръничар” – с. Туховища са работили като секретари-библиотекари Мустафа Костенаров, Мехмед Кьойбашиев, Раиф Муса, Кемал Арифов, Рамзи Халимов. От 01.09.1987 година до 19.07.2002 година като секретар-библиотекар е работил Адем Кьойбашиев. От 2002 година насам същата длъжност изпълнява Тайбие Кьойбашиева. През изминалите години от съществуването на читалището са преминали много изявени самодейци, които са допринесли за развитието на художествената самодейност в селото, като Зейнеп Бошнаков, Ибрахим Юмеров, Джемал Имамов, Мехмед Кьойбашиев, Алидин Чобанов, Мустафа Костенаров, Юсмен Кьойбашиев, Салих Бошнаков, Виолета Сандева, Рафие Кьойбашиева, Адиле Кьойбашиева, Зейнеп Ибишева, Антон Братанов, Андрей Сандев, Юсеин Палов, Адем Кьойбашиев, Мустафа Галибов, Ахмед Лавчиев, Фатме Есирова, Мелиха Чобанова, Надзифе Садъкова, Атие Ибишева и други. Под ръководството на читалището на селото и съвместно с ръководството на граничната застава и учителите Георги Теменджийски и Стойчо Гавровски се образува футболен клуб, който носи същото има „Граничар”. От 1968 до 1987 година читалищната библиотека се помещава в сградата на читалището в с. Туховища. Прес месец декември 1987 година по решение на ръководството на общината, съгласувано с жителите на село Туховища в сградата на читалището се създава първият шивашки цех в селото. Библиотеката се измества на стопанския двор на тогавашното ТКЗС до завършването на строежа на Младежкия дом на с. Туховища. От 1990 година до настоящия момент читалищната библиотека се помещава в сградата на Младежкия дом.