Народно читалище „Просвета”1937 с.Плетена е създадено на 23.09.1937 година от г-н Никола Лазаров роден в с.Долен учител през това време в село Плетена основател и първи председател на читалището. Тогава членове са били будни младежи от селото.
  • Асан Ибраимов Чаушев
  • Ибраим Илязов Айролв
  • Али Ахмедов Бакалов
  • Ибраим Алиев Копанов
През годините читалището е ръководено от Трендафил Бошнаков, Христо Капсъзов, Елеонора Арнаудова които са били секретари на читалището. От 1988 година читалището се ръководи от Антоанета Бекташева.  Председатели през това време са били Младен Доленски, Руси Къдрев , Давид Кафедаров, Камен Шекеров. По настоящем председател на читалището е Цветомир Дренков. Членове на настоящето настоятелство са.
  • Антоанета Бекташева
  • Младен Доленски
  • Неджими Арнаудов
  • Кемил Кальонев
  • Мехмед Байрямов
  • Валентин Манов
Читалището развива художествена самодейност и библиотечна дейност. Още през 1947 година самодейци при читалището са вземали участие във фестивали в Република Македония в гр.Щип с ръководител Айше Летифова. В ранните години от създаване на читалището будни младежи от селото Али Шекиров, Мехмед Айролов, Ахмед Шикиров и др. са изиграли пиесата „Лудата крава”. Също така в по късен етап мъже и жени от Плетена изиграха пиесата „Криворазбрана цивилизация”
 
През 1980 година наши самодейци спечелиха на „Пирин пее” девет златни медала а ръководител на мъжката група през тази година беше Кемил Кальонев. След 1989 година се създаде мъжка фолклорна група с ръководител Антоанета Бекташева която група през годините е гордостта на Плетена. Вземали са участие във „Пирин пее”. На петия  събор спечелиха 9 златни медала. През 2000 година участваха н Национален събор „Рожен където бяха удостоени със златен плакет. През 2002 година мъжката група взе участи във фестивал на Балканските народи в Република Турция където също бяха удостоени с златен плакет. Участвали са на фестивали  и надпявания в гр.Неделино на фестивала за двугласно пее и спечелиха златен медал. През 2006 година 11 златни медала. Лауреати са на три поредни събора на „Балкан фолк„ гр.Велико Търново. Вземали са участия в фестивали в гр.Костандово, Дорково,  където също бяха удостоени със златни медали. Същата година на фестивала Малешево пее и танцува” взеха първо място. Редовни участници са на фолклорното предаване „Сите Българи Заедно”.
 
През 2009 година мъжката група взе участие във фестивал в гр.Скопие Македония . 2010 и 2011 год.  отново бяха поканени на фестивал в гр. Прилеп Македония. Същата година взеха участие и във фестивал в Република Гърция и Република Турция, от където се върнаха със златни плакети и първи места .
 
През 1990 година спонтанно се създаде детско трио „Чаушеви”тези малки талантливи момиченца бяха атракция по фестивали и надпявания и събори, защото бяха много мънички но със силни и красиви гласове. Те получаваха покани за самостоятелно участие от цялата страна защото ги познаваха от седянката „Сите Българи Заедно“. Те имат колекция от медали и плакети.
През 2009 година се създаде настоящата детска фолклорна група „Слънце”, която продължи делото на каките от голямата група, но по нищо не им отстъпват, защото вече имат самостоятелни участия и са желани навсякаде. Вземат участие във всички местни общински и републикански фестивали и надпявания. През лятото на 2011 година записаха първият си видео албум. Към читалището има и танцов състав който играе български народни танци, но играят и местните Плетенски хора. През същата тази година направихме и възстановка на Плетенска сватба с помощта на самодейците и цалото население сватбата бе заснета и сега се използва в Музейната сбирка в Общината, като се показва на туристи.
 
Читалището развива и библиотечна дейност. Библиотеката съществува от 1937 година но в първите години се е помещавала в училището ,през 1978 година е преместена в новата сграда на читалището. Понастоящем библиотечния фонд наброява 5634 тома разнообразна литература. През 2009 година читалището участва в проект „Глобални библиотеки“, от където бяхме одобрени и получихме 5 пет компютъра, мулти медийно устройство и принтер скенер. След получаването на тази техника читателите се увеличиха рязко. Вече идват и възрастни хора, които си говорят с близки и роднини по скайпа. Беше трудно докато ги научим да  работят с техниката, но те сега са много доволни, защото ходят по целия свят. В библиотеката се провеждат различни чествания и дати на писатели се провежда детско утро , четене на книги и  конкурси за рисуване и др.
 
Читалището в Плетена участва в различни проекти. Един от тях бе” Живо наследство“,  чрез който направихме CD и DVD  нашенски песни, издаде се и книгата”Миналото през погледа на нашенци”която съдържа песни, приказки, митове и легенди и рецепти от вкусните ястия на Плетена. По този проект ние се научихме как да работим на терен и да събираме материали. Беше много интересно, пък и хората се отнасяха много добре и ни посрещаха в домовете си с много любов. По настоящем работим по трансграничен проект  „Фолклорен мост”съвместно с общината.