Читалището в село Кочан е създадено през 1938 година. Учредителите са родолюбиви активисти, общественици, будни ентусиазирани местни жители – Хюсни Имамов, Феим Бошнаков, Селим Даилов; учителите по това време в селото – Гаврил Ботев от гр. Казанлък, Кирил Пашов от с. Поибрене, Панагюрско. Първият председател на Читалищното настоятелство е Гаврил Минчев Ботев – главен учител, а по-късно и директор на училището. Първите години са били много трудни, без опит и традиции, по-малка ангажираност и активност от младежите и населението и най вече без материална база, т.е. условията за обществена културно-масова дейност. 
 
През 1962 година е построена и открита новата читалищна сграда, която и сега дава облика на селото ни, а сега с новия цветен площад и фонтана, с цветята и детския парт, заведенията на около, центърът на селото ни придоби истински европейски вид, за което могат да ни завидят много села и градове от общината, района и областта.  Тогава започва и истинската многообразна читалищна дейност, която се обогатява, развива и допълва ежегодно. 
 
В близо 75-годишната история местното читалище заема своето полагащо и достойно място в целокупния живот на селото, утвърждавайки се в притегателен и любим културен център за всички млади и стари, удовлетворявайки духовните им потребности през всичките години. И в настоящия момент кочанското читалище спазва традициите, развива богато съдържателна, ефективна и многообразна културно-просветна, организационно-масова, спортна, информационно-образователна, административно-стопанска, любителско творчество и библиотечна дейност. 
 
Библиотеката работи много добре. Наличният библиотечен фонд възлиза на 16 435 т. разнообразна художествена литература, имаме няколко енциклопедии, справочници, разговор-речници и други методически помощни материали. Фукнционира и читалня, предлагаща ежедневници, списания и друга литература. А от края на 2011 година разполагаме и със зала за компютри и интернет услуги за всички посетители. По програмата „Глобални библиотеки” – България имаме 5 професионални компютри, принтер и мултимедия.  Художествената самодейност е постоянна и даваща облика на читалищната ни работа също се развива добре и ежегодно постига все повече успехи. Функционират постоянно женска фолклорна певческа група, танцова група, а така също две школи – по народно пеене и народни танци. 
 
Много са участията и получените награди на нашите самодейни колективи във фестивалите, съборите и празниците на местно, общинско и национално ниво – „Балканфолк” – гр. В. Търново, Неделино, Девин, Доспат, Благоевград, Казанлък, Еврофолк – Приморско, Гоце Делчев, Омуртаг, Гърмен, Хаджидимово, Делчево, Р.Македония, Р. Турция, ежегодни празници в Кочан и Сатовча, традиционния Ваклиновски събор и др. Фолклорния ансамбъл „Кочански славеи” през изминалите години е гордостта и силата на Кочан и района.  Като хитове на фолклорния ни ансамбъл останаха песните, танците и обичаите – „Дваш доьождам, джанъм, ягне ле”, „Олеле, майко, майчице”, „Руса вас роса вървеше”, и „Първи момари”. И в настояще ние се представяме на съборите „Пирин пее” и други фестивали, като нашият местен автентичен фолклор. 
 
Гордост за нас са самодейците – Анита и Капка, Цветенка Учкунева, Цанко Маджирски, Емилия Широва, Искрен и Красимир Карасмилови, Бисер Чаушев, Емил Алендаров, Шекир Поюков, Цветан Калеков, сестри Поюкови, Даниела Абланичка, Диана и Таня Хаджиеви, Але Поюкова и сегашните млади самодейци. Искрена благодарност и към читалищните самодейци, секретари, библотекари, общестшеници, активисти, председатели – Гаврил Ботев, Рифат Чаушев, Васил Пачалов, Бисер Даилов, Искрен Моллов, Иван Узунов, Искрен Кастаманов, Емил Гулев, Емил Аландаров, Кирил Узунов, Ани Заимова, Гълъб Чаушев, Андон Искренов, Шинка Герчева, Ангел Поюков, Емил Бошнаков, Юлиан Узунов, Бисер Чаушев, Мехмед Кастаманов, Лидия Атипова, Наталия Кацарова, Таня Маджирска, Даниела Абланичка и Слави Узунов.  60-годишният юбилей на читалището през 1998 година бе началото на всеобщия празник на селото. Пресъздаването на стара кочанска сватба бе внушителна атракция за цялото население и гостите и ще остане вечен скъп спомен за поколенията. А така също и концерт-спектакъла от бившите самодейци при читалището. 
 
65-годишният юбилей през 2003 година с тържествен концерт-спектакъл с участието на самодейни колективи от Хаджидимово, Гърмен, Дебрен, Сатовча, Плетена, Слащен. А незабравимо за всички ни ще остане и концертите на Николина Чакърдъкова, Надка Евтимова, Емилия Широва. 
 
70-годишният юбилей на местното читалище през 2008 година се превърна в Празник на моето село с богата и разнообразна музикална програма, с участието на певицата Лили Цветкова, самодейни колективи от Благоевград, Девин, Сатовча и Плетена. 
 
Провеждащият се на първи май ежегоден турнир по футбол от 2002 година насам, под патронажа на кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, в последните две години (2011-2012) се превърна в Празник на моето село. Организатори са читалището, в партньорство с Общинска администрация. Тази благородна и родолюбива инициатива се превърна в реален факт. Празникът се превърна в духовна инициатива и традиция в бъдещето на родното село Кочан, наша грижа, дълг и отговорност е да го продължим завинаги. 
 
Организационно-масовата, административно-стопанската работа на читалището също е на добро ниво. Читалищното настоятелство планира и организира оперативно цялостната дейност, на свои заседания обсъжда и взема важни решения по актуални въпроси за подобряване на читалищната дейност. 
 
Финансовата, деловодната и кадрова отчетност се води на основа ЗНЧ и Устава и другите законови нормативни изисквания. 
 
Много добре работи и партнира читалищното ръководство с общината, МК, СНЧ, ОС, кметството, НПО и останалите организации, трудови колективи в селото. Редовно получаваме планираните субсидии от държавния и общинския бюджет за ФРЗ, ДОО, дейност и издръжка. Изразяваме задоволство от грижите, вниманието и помощта на Общинска администрация и лично на кмета д-р Арбен Мименов към проблемите и задачите на местното читалище. Материално-техническата база е добра, успяваме заедно с общината да я поддържаме в добър приличен вид, която се използва пълноценно за дейности. 
 
Читалищното ръководство търси неуморно всякакви възможно за участие в проекти по програмите на ЕСФ, общината, МК, фондации, НПО за осигуряване на допълнителни финансови средства с цел подобряване на многостранната читалищна дейност. 
 
И за напред ще продължим да работим още повече и резултатно, за да съхраним и развиваме традициите на нашето родно читалище, превръщайки го в съвременен и модерен културен център за младите хора и цялото население. 
 
Секретар: Слави Узунов