Да се пише и говори за този край на Родопите, за неговите хора не е мода ,а да се говори и пише за началото на българската просвета и култура, за началните проблясъци на българската душевност и бит в този край е една съдбовна необходимост, която има свои днешни и утрешни нравствени,психологически и национални измерения. 
 
Оскъдни са историческите сведения, както и народните предания по които днес можем да определим как и в коя година е образувана селищната общност Сатовица,приела по-късно днешното си название – Сатовча. 
 
От предания знаем само, че около бистра сладка изворова вода,която донасяла кой-знае от къде букови листа- на това място започнали да прииждат от различни краища и вдигали къщи Карталовци, Дервишевци, Ролевци, Симитчиевци, Самарджиевци, Петевци, Стоиловци, Карамитевци, Даракчиевци, Терзиевци и много още .Тези мирни и трудолюбиви пришълци започнали да уреждат и нужната им селска чаршия, за обмен и преживяване. Така дошла годината 1844 и духовната потребност отворила врати на българска православна черква на името на “Пресвета Неделя” да бъде уповоние и надежда са Сатовските миряни. 
 
Трудна и продължителна била борбата за създаване на училище,в което децата се учат на български език. През 1873 година учителят Никола Попфилипов приема първите първолаци.Възрожденските стремления и пориви на напредничавите люди от Сатовица не спират да тук. 
 
Годината 1926, 26 Май, а мястото – Старото училище, където сега е търговската сграда на селото. Тогава група пламенни родолюбци поставиха в Сатовча основите на народното читалище”Кирил и Методий”. Първи в този дял на Югозападните родопи – наречени ЧЕЧ те дръзнаха да запалят едно ново свято огнище, за да прогонват тъмнината от душите на хората , за да осветява пътя на своите земляци към науката и знанието, към свободата и напредъка, към Европейската цивилизация.Като какво ще рече това, читалище? Какво ще вършим с него?- направил първото питане към даскал Петко Колев на учредителното събрание любознатилният
хаджи Георги Карталов. „То ще дотъманява леснина на почитаемата публика, която има стремление към книгите, ще развеселява селяните, ще се труди по свой 
си начин да подпомага работата на училището и просвещението на хората...”- е бил отговорът . 
 
Основатели на читалището са: 
 
  • Костадин Георгиев Дервишев- Председател на читалището; 
  • Георги Попконстантинов-подпредседател; 
  • Стоимен Бойков – секретар касиер; 
  • Запрян Христов – домакин библиотекар; 
  • Иван Попърцов, Спас Грънчаров, Костадин Попов, Тодор Коюмджиев – съветници –настоятели; 
  • Илия Терзиев, Хаджи Георги Карталов, Петко Колев - проверителен съвет: 
 
Благодарение на Костадин Дервишев, който през 1928 година го премества читалището в своята си къща и на Петко Колев - учителят който всъщност е двигателят – негови са идеите и непосредствената работа. Той отлично е знаел,че тук,където е изпратен да учи децата,от просвещение имат потребност и възрастните. 
 
Съществена роля в дейността на нашето читалище е изиграла в по дългогодишната история и опит на Неврокопското читалище “Просвета”. Тук в читалището поколения сатовчани са правели и сега правят първите си стъпки към дървото на познанието и науката. Уредената от зората на създаването му ,обогатявана и комплектована през годините, читалищната библиотека е и сега отворен прозорец за всеки, който иска да погледне към големия свят, към науката, към професионалното израстване и нравственото усъвършенстване. Библиотеката има 17 хиляди тома литература, която обогатява знанията на населението. 
 
Тук в салона на нашето читалище всеки от нас за първи път се е докоснал до магията на народната песен до непреходните и подражаеми гласове на жените от фолклорната група,на ансамбъла за народни песни с пръв ръководител Тодор Попов и неговият незаминим досега следовник Илия Терзиев, до незабравимите постановки на ту проблясващ, ту гаснещ, но винаги интересен самодеен театър.Тук,в нашето читалище и сега в преходните условия никнат нови творчески формации-достойни следовници на своите дядовци и баби,майки и бащи.И сега читалището е трибуна за изява на художествените пориви и естетически потребностти на всички нас. Дълги години Секретар на читалището е Иван Белев ,а Председател на ЧН- Милан Юзекчиев. Сега от 2007 година Председател на Настоятелството е Бисер Ушев,а секретар Катерина Коджаманова. 
 
Няколко години след основаването на Читалището е бил създаден и ансамбъл.Членовете са наброявали 40 човека, а оркестърът – 9 човека. Основател на тази група е Тодор Попов, оркестърът се е състоял от тамбури, кавали и дайрета, а по-късно и тарамбука.Участвали са по концерти, надпявания и събори. Стимул е било изявата на най-добрите от ансамбъла участието им в гр.Батуми, Аджария през Април 1987 год. 
 
Групата за “ВИСОКО ПЕЕНЕ”е създадена през 1950 год. Най- голяма заслуга за да звучат нашите песни и до днес,обаче имат основателките на фолклорната певческа група при читалище “Кирил и Методий” с.Сатовча: Стоянка Павлова, Геза Карамитева, Иванка Карталова, Галя Мавродиева, Василка Павлова, Катерина Попова, Йорданка Попова и Мария Чобанова. Повече от 50 години звучат песните на Сатовча по сцените на съборите на ‘Рожен”,“Копривчица”,”Пирин пее” и по сцените на редица големи градове в страната, както и на Международния фолклорен фестивал в Загреб през 1971 год. Дейността на групата предизвиква интереса на Международната фондация”ХЕРДЕР”- Германия и през 1988 год. певиците на Сатовча бяха отличени с Хердеровата награда за изворен фолклор. Тя им бе връчена на тържествен концерт в НДК-София. Председателят на Фондацията професор Бредних след връчването на наградата посети Сатовча.Преди отпътуването си за Германия той заяви: ”Никога няма да забравя преживяното в Сатовча.Вашите песни са красиви и звучни, оригинални с високите си тонове. Щастлив съм,че видях родното им място.Чух и детската певческа група.Ето тази приемственост наклони везните при вземане на решението да ви отличим.Фондацията присъжда наградата на елитни аматьорски състави,които са изледвани от фолклористи и етнографи. В България фолклорното наследство се пази,то е във живота на хората”. Много малко от основателките на групата за
“ВИСОКО ПЕЕНЕ” са във тази група, но те имат достойни заместнички. Те също са носителки на много награди от фестивалите “Пирин пее”, ”Рожен”, Старопланински събор “Балкан фолк”, ”Национална среща на ансамблите за автентичен фолклор носители на международни отличия Стара Загора-Дълбоки”, Международният фестивал “Малашево пее и танцува”. 
 
Детска фолклорна група съществува от много отдавна. Неин основател е дългогодишния учител по музика г-н Илия Терзиев,по това време той е ръководител и на Ансамбъла към читалището.Той е подготвил много деца за да попълнят ансамбъла и да продължат дейността и за напред.След няколко годишно прекъсване от 1999 год.Месец Декември по идея на Иван Белев – Секретар на читалището с помощта на Мария Томова и Костадин Руйчев,бе възстановена Детската фолклорна група „Зорница” с ръководител Катерина Коджаманова.Те са носители на много грамоти, медали и плакети от събори,фестивали и надпявания в които са участвали.Носители са на отличия от „Пирин пее”, „Рожен”, „Балканфолк” – Велико Търново, „Копривчица”, „Малашево пее и танцува” - Микрево, „Чичо Стоян” – Дивотино, „Бобфест” – Радуил,както и гостуването на „Илинденски денове” в гр.Битоля, Македония.Ръководител на оркестърът е Валери Каптиев. Радваме се и на много младо попълнение. 
 
Читалището е имало и театър.По идея на Иван Белев , който е завършил Театралната школа в Пловдив се създава театрална група. Те изнасят пиеси по сцените на читалищата на цялата околия.Радват се на много зрители. Провеждани са много вечеринки посветени на различни поводи.Вечер на младото семейство,вечер на майката,бабин ден,вечер на войника.Обсъждане на книги на различни писатели. 
 
От 2005 год. е създадена Мъжка фолклорна група с ръководител е Наум Странджев. Макар и за кратко време, те имат много награди и грамоти от съборите”Рожен”, „”Малашево пее и танцува” и от Разлог.Радваме се на млади изпълнители ,които ще наследят нашето песенно творчество. 
 
През 1999 год.по инициатива на Секретаря на читалището г-н Иван Белев се празнува празника „Завръщане” или „Гергьовден” на 6 Май. На този празник взимат участие всички самодейни състави от читалището и общината.Събират се всички да празнуват християни,мюсюлмани и роми. 
 
Уредена от зората на създаването на читалището, обогатяване и комплектована през годините, читалищната библиотека е и сега отворен прозорец за всеки, който иска да погледне към големия свят, към науката, към професионалното израстване и нравственото усъвършенстване. Библиотеката има 14 хиляди тома литература, която обогатява знанията на населението. Библиотеката в момента вече е автоматизирана, има шест компютъра с безплатен достъп до интернет за населението. В читалището всеки от нас за първи път се е докоснал до магията на народната песен, до непреходните и подражаеми гласове на жените от фолклорната група, на ансамбъла за народни песни с пръв ръководител Тодор Попов и неговият незаменим досега следовник Илия Терзиев. Тук, в нашето читалище, и сега в преходните условия никнат нови творчески формации, достойни следовници на своите дядовци и баби, майки и бащи. И сега читалището е трибуна за изява на художествените пориви и естетически потребности на всички нас. 
 
От 2007 година ръководството на НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1926” – Сатовча се състои от: Бисер Ушев – председател на Читалищното настоятелство, Наум Странджев, Нели Бурова, Мария Белева, Василка Трендафилова, Валери Каптиев, Катерина Коджаманова – секретар. 
 
Детска фолклорна група съществува от много отдавна. Неин основател е дългогодишния учител по музика Илия Терзиев. По това време той е ръководител и на ансамбъла към читалището, подготвил е много деца, за да попълнят ансамбъла и да продължат да съхраняват традициите и обичаите на родния край и занапред. 
 
След няколко годишно прекъсване от 1999 година, месец декември по идея на Иван Белев – секретар на читалището, с помощта на Мария Томова и Костадин Руйчев бе възстановена детската фолклорна група „Зорница” с ръководител – Катерина Коджаманова. Те са носители на много грамоти, медали и плакети от събори, фестивали и надпявания, в които са участвали. Носители са на отличия от „Пирин пее”, „Рожен”, „Балканфолк” – Велико Търново, „Копривщица”, „Малашево пее и танцува” – Микрево, „Чичо Стоян” – Дивотино, „Бобфест” – Радуил, „Веселяче” – Кресна, както и гостуването на „Илинденски денове” – гр. Битоля, Македония. Ръководител на оркестъра е Валери Каптиев. Радваме се и на много млао попълнение. Сегашен ръководител на оркестъра към ДФГ „Зорница” е учителят по музика от СОУ – с. Сатовча Наум Странджев и Милко Бошнаков. 
 
От 2005 година е създадена мъжка фолклорна група с ръководител Наум Странджев. Макар и за кратко време, те имат много награди и грамоти от съборите „Рожен”, „Малашево пее и танцува”, също и от Разлог. Радваме се на млади изпълнители, които ще наследят нашето песенно творчество. Децата се учат на песни и танци под ръководството на Катерина Коджаманова. През 1999 година по инициатива на секретаря на читалището Иван Белев се празнува празника „Завръщане” или „Гергьовден” на 6 май. На този празник взимат участие всички самодейни състави от читалището и общината. Събират се всички да празнуват християни, мюсюлмани и роми. 
 
Сегашното ръководство на читалище”Св.Св.Кирил и Методий” се стреми да запази духа на времето,да съхрани автентичния фолклор, да обогатява знанията на хората със богатата на литература библиотека. Да се надяваме,че и за в бъдеще читалище „Св.Св.Кирил и Методий” ще бъде средище за духовно развитие, ще съхрани традициите и духовното богатство на нашето село, да развива и обогатява знанията на младите таланти. Достойно да представяме селото ни и защитим името на нашите баби и дядовци. 
 
Секретар:Катерина Коджаманова