19.12.2019

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 16.12.2019 година относно проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 15.11.2019 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект

(16 декември 2019 година) в  деловодството на Общинска администрация – Сатовча, и на e-mail: [email protected][email protected] не са постъпили такива.