08.01.2020

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА САТОВЧА,

На основание чл. 84 от ЗПФ и чл. 27, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча, каним всички заинтересовани граждани и структури на общината на 20.01.2020 год. от 09.00 до 11.00 часа в залата на Общински съвет – Сатовча на среща за обсъждане на проектобюджета на община Сатовча за 2020 год.

Материали за публичното обсъждане са публикувани  на интернет страницата на общината.

д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча